niedziela, 6 listopada 2011

I love you so


It isn't such  "outfit" photo, but whatever, so far I have nothing to add here and I won't have to until the weekend, because only then I will take my honorable personality  to taking few photos. How are things? I feel a little tired of school, but overall is okay, waiting for Friday, Sunday on the occasion of longing and over and over again. I wonder now buying a new cardigan , hat and bag (I think the most difficult decisions to be made) oh no and wait until December for new furniture in the room! I found a very cool blog recently, little known and now the boring evenings I read it myself!  So...see you later in the next post? xoxo

To nie jest zbytnio "outfitiwe" zdjęcie,ale co tam, jak na razie nie mam co tutaj dodawać i nie będę miała aż do weekendu, bo wtedy dopiero zabiorę swoją szanowną osobę żeby pocykać parę zdjęć. Co u mnie? Czuję się trochę zmęczona szkołą,ale ogólnie jest okej,wyczekiwanie do piątku,tęsknota z okazji niedzieli  i od nowa i od nowa. Zastanawiam się teraz nad kupnem nowego swetra,kapelusza i torebki (to najtrudniejsze według mnie decyzje do podjęcia) ach no i czekam do grudnia na nowe mebelki do pokoju! Znalazłam ostatnio bardzo fajny blog,mało znany i teraz w nudne wieczory będę sobie go czytać! To co, do zobaczenia w kolejnym poście? xoxo

wtorek, 25 października 2011

Baptism

Because of this, I don't have pictures and long ago time I didn't add anything, I've decided to show you my "must have" for this month! These are mainly sweaters, but also a little black in fabulous style, and the hat, necklace and fur collar-the most needed! Additionally, you have my favorite outfits that are perfect for this time of year! I hope that soon will come here with a new fall outfit!
Photos are from my Tumblr!

Z racji tego,że nie mam zdjęć, a dawno nic nie dodawałam postanowiłam pokazać wam moje "must have'y" na ten miesiąc! Są to głównie swetry, ale także małą czarna w bajecznym fasonie, jak i kapelusz,naszyjnik i futrzany kołnierz- najbardziej potrzebny! Dodatkowo macie moje ulubione outfity, które są idealne na tą porę roku! Mam nadzieję że wkrótce zawitam tutaj z nowym,jesiennym outfitem!
Zdjęcia są z mojego Tumblra !

piątek, 9 września 2011

Autumn must have

Today it's" must have "post on the grounds that I recently returned from Turkey and completely don't have any photos. What I can say about it? - It's wonderful in every way, and the fact of living in unimaginably beautiful hotel with an even better view of the entire panorama makes me wonder and proud! There were also small  shopping and many hours maturing near pool  ! That was my best start of the school year in my life! Until things ... so I would like to show you what i'd like have  in my closet, and without which I can't imagine this season! First of all shoes, all well known bag Wang, silver pants and cardigan, poncho, a fur vest and ramones- I want!

Dzisiaj taki "must have'owy" post z racji tego , że niedawno wróciłam z Turcji i kompletnie nie mam żadnych zdjęć.Co mogę powiedzieć o niej?- Jest cudowna pod każdym względem, a fakt mieszkania w nieziemsko pięknym hotelu z jeszcze lepszym widokiem na całą panoramę wprawia mnie w zachwyt i dumę!Nie obyło się także bez skromnych zakupów jak i godzin wyleżanych przy basenie!To było moje najlepsze rozpoczęcie roku szkolnego w życiu! Do rzeczy...tak więc chciałabym pokazać wam co będzie musiało zagościć tej jesieni w mojej szafie i bez czego nie wyobrażam sobie tego sezonu! Przede wszystkim botki,wszystkim dobrze znana torba Wanga, srebrne spodnie jak i kardigan, poncho,ramoneska oraz futrzana kamizelka- to chcę!

piątek, 19 sierpnia 2011

Blackberry

I officially have my Blackberry! I'm so happy because i wanted this phone much time ago... finally I got it! I am so pleased my bb, but though I have it just a few hours ... I like it ! The only thing I don't like is that i have to learn everything new , I have a few problems... still I get tired, but the in the next hours I'll be able to more ... I think so! See you soon in the next post! xxx

Oficjalnie jestem już posiadaczką Blackberry! Tak się cieszę bo już od pół roku go chciałam...aż w końcu mam! Jestem jak na razie zadowolona nim, choć mam go zaledwie parę godzin... ale już go lubię! Jedyne co mi się nie podoba to to że muszę się wszystkiego nauczyć,posiadam parę problemów,które mnie męczą, ale z godziny na godzinę będę umiała więcej...tak sądzę! Do zobaczenia w kolejnym poście! xxx


piątek, 22 lipca 2011

Holiday

Jak już mówiłam, niedawno miałam przyjemność bycia w trójmieście!Powiem szczerze, że bardzo mi się ono podoba, nie ze względu na centra handlowe(dobry żart), ale także dlatego iż jest tam naprawdę pięknie! Trafiłam na początku na brzydką pogodę-deszcz, ale z godziny na godzinę było coraz lepiej! Także dzisiaj dodaje zdjęcia z Gdańska i rzeczy,które udało mi się kupić! Do zobaczenia wkrótce xxx

As I said, recently I had the pleasure of being in the Tricity! I will say honestly that I really like it, not because of the shopping malls (good joke), but also because it is there, really beautiful!Early was bad weather-rain, but in the next hours was getting better!Today i add photos from Gdańsk and the things that I managed to buy! Enjoy and see you soon xx